Ingrid VOETEN
Notaris te Kasterlee/Lichtaart

Historiek van ons kantoor

Opvolger van:
Meester Alex VAN DEN HOLE